B2B Online 2020, med Ehandel.com

  • B2B Salg   •   Jan 20, 2020

Amazon Business er vekstraketten som ingen har hørt om

EHANDEL EVENT | 

Vi tok sjansen og spurte en av foredragsholderne, Bård Larvoll, tre kjappe spørsmål.

Hvordan ser du på utviklingen av den digitale B2B-handelen i Norden 2020?

I motsetning til netthandelen vi er vant med som forbrukere, foregår B2B-netthandelen mer skjult bak lukkede portaler. Kompliserte prisstrukturer, store rabattavtaler og en kundegruppe som i liten grad har ønsket endring har gjort at innovasjonstakten har vært lav. Men i takt med at en ny generasjon mennesker trer inn i ledende stillinger setter de helt andre krav til leverandørene sine, og det gapet som har oppstått her er mye større enn det vi har erfart i privatmarkedet.

Jeg tror at 2020 blir det året hvor nordiske B2B-selskaper virkelig får øynene opp for det ekstreme potensialet som ligger i markedet, samtidig som de innser hvor sårbare de er for å tape den posisjonen de har hatt i så mange år.

Hva kan våre deltagere forvente seg av ditt foredrag?

Det selskapet som har hatt størst påvirkning på retailmarkedet de siste 10 årene er utvilsomt Amazon, og de identifiserte dette gapet allerede i 2012. Etter litt pilottesting lanserte de Amazon Business i 2015, og amerikanske B2B bedrifter skjønte ikke hva som traff de. Vekstraten til Amazon Business overgår både det Amazon.com og Amazon Web Services kan vise til, og med tanke på at B2B markedet er 3 ganger så stort som B2C er det ingen grunn til å tro at det kommer til å flate ut med det første.

I mitt foredrag skal jeg fokusere på hva Amazon har gjort for å lykkes på denne måten, og hvilke suksessfaktorer som er overførbare til det nordiske markedet.

Hvorfor synes du man skal delta på B2B Online?

B2B-netthandel er både utrolig spennende og en enorm mulighet, men det er dessverre mange bedrifter som har brent seg på å tro at erfaringen de har fra B2C er overførbare til B2B. Det å få møte andre Nordiske firmaer som har hatt suksess og er villige til å dele sine erfaringer er både sjeldent og uvurderlig for de som ønsker å lykke/fusion_text]

Klar til å gå digitalt?

PRAT MED OSS
2020-02-01T13:04:04+01:00