Virke – B2B Forum

  • B2B   •   Des 18, 2018

Hva vil utfordre din forretningsmodell i 2019?

Den 6. desember ble B2B Forum arrangert for tredje året på rad hos Virke for å lære mer om hvordan de endrede rammevilkårene i handelen vil påvirke morgendagens forretningsmodeller.

Tematikken denne dagen var på salg mellom bedrifter, også kjent som B2B. Dette er et område som har fått overraskende lite fokus både blant vareeiere og leverandører med tanke på hvor stort markedet faktisk er (forsiktige estimater tilsier at dette er mer enn 3 ganger så stort som salgs mot forbrukermarkedet).

Men B2B netthandel har fått vind i seilene det siste året, og mange aktører i bransjen ser det enorme potensialet som finnes i dette markedet. Det er spesielt muligheten til å bestille varer en butikk ikke har på lager, såkalte skaffevarer, som vokser opp som et satsningsområde for mange bedrifter. Her kan grossist eller leverandør skaffe seg et konkurransefortrinn hvis man kan synliggjøre varebeholdning og levere dette på kort tid.

Problemet ligger derimot i at mange av IT-løsningene som ligger i bakkant er gamle og utdatert systemer som har blitt utviklet for å håndtere varestrømmer på et helt annet kompleksitetsnivå enn det vi ser dagens marked etterspør. Teknisk gjeld er noe alle bedrifter som ønsker å koble sammen ulike fagsystemer må forholde seg til, og strukturering av masterdata er den vonde medisinen som mange bedrifter nå har lært seg å svelge.

I tillegg til skaffevarer vil også suppleringsordre eller gjenkjøp gi store muligheter for vekst. Det finnes mange løsninger for dette i dag, og EDI har blitt brukt i en årrekke, men de nye e-handelsplattformene som vokser frem kan tilby en helt annen brukeropplevelse enn det man ser i dagens innkjøpsportaler.

Kravet til intergrasjoner mellom ulike IT-systemer, kontroll på masterdata, rabbattmatriser, avklaring med forhandlere og interne motvilje gjør at det fort kan være for sent å starte reisen den dagen din argeste konkurrent har lansert sin plattform.

Med dette som bakteppet var det både lærerikt og spennende å være med som bidragsyter på scenen. Vår markedssjef Bård Larvoll var en av foredragsholderene godt flankert av anerkjent internasjonale talere som Bryan Eisenberg og Dan Toma.

YDP leverer digitale handelsplattformer for å håndtere de ulike fasene som kunden går igjennom i kjøpsprosessen og bruker den innsikten som samles opp her, som underlag for å skreddersy en nettbutikk rettet mot ettermarkedet.

Klar til å gå digitalt?

PRAT MED OSS
2018-12-21T01:49:57+01:00